Bijles en (huiswerk)begeleiding

Voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs

Voor de leerling


Door mijn ervaring als leerkracht, intern begeleider en schoolleider weet ik wat er speelt in het basisonderwijs. Het is voor een kind soms niet makkelijk om alle lesstof goed te begrijpen en om in het tempo van de groep mee te gaan. Soms is er een herhaling van instructie nodig, soms heeft een kind meer oefenmomenten nodig om zich de stof eigen te maken. Ook voor een (cito)toets is het voor sommige kinderen prettig om de stof nog een keer extra door te nemen of om de stof op een andere manier uitgelegd te krijgen. De leerkracht heeft hier niet altijd de tijd voor. Hierin kan ik uw kind in overleg met de leerkracht ondersteunen en begeleiden.


Voor de Scholen

In het kader van Passend Onderwijs wordt er aan de scholen soms erg veel gevraagd. Als een leerling eenmaal de indicatie heeft gekregen voor extra ondersteuning is het een heel gepuzzel om die extra ondersteuning ook daadwerkelijk in te zetten. De middelen zijn er, maar welke mensen zijn beschikbaar? De fulltime leerkrachten zijn al druk genoeg en de parttimers hebben vaak geen tijd om een uurtje op school te komen om een leerlingt te begeleiden. Soms zijn de middelen (geld en materialen) er wel, maar ontbreekt het aan mensen die een leerling willen en kunnen begeleiden. Hierin kan ik van betekenis zijn voor uw school en leerling(en). U kunt mij mailen of bellen voor een vrijblijvend gesprek om samen de mogelijkheden te verkennen.