Bijles en (huiswerk)begeleiding

Voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs


Werkwijze leerlingen basisschool

Mijn werkwijze bestaat uit een aantal fases:

Kennismakingsgesprek

Als eerste maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek bent u aanwezig, maar het is wenselijk als ook uw kind hierbij aanwezig is. Tijdens dit gesprek bespreken we aan de hand van de toets resultaten en de rapporten, die u mee heeft genomen van school, wat het doel wordt van mijn begeleiding.

De begeleiding

Een week na het gesprek begint de begeleiding. Uw kind komt minimaal één keer per week bij mij thuis voor de begeleiding. Ik ga dan samen met het kind werken aan de afgesproken doelen. Hierbij gebruik ik zoveel mogelijk aanschouwelijk materiaal en werk ik zo min mogelijk in schriftjes of met de schoolmethodes. Ik ga op een speelse manier samen met uw kind werken aan zijn/haar mogelijkheden.

Rapportage

Na iedere les volgt er uiterlijk de volgende werkdag per mail een korte rapportage. Hierin vermeld ik wat we gedaan hebben en wat mij eventueel is opgevallen.

Na enige weken volgt er een rapportage gesprek. We nemen dan met elkaar door wat er gedaan is, wat de vorderingen zijn en of het traject vervolgt moet worden. We stellen onze doelen eventueel bij of maken nieuwe doelen. Het is mogelijk dat bij het bespreken van de rapportage de leerkracht ook aanwezig is. Op deze manier kan er een goede afstemming plaats vinden tussen school, thuis en mijn begeleiding.

Contact basisschool

Ik vind een goede samenwerking met de school van uw kind belangrijk. Alleen op deze manier kunnen we uw kind optimaal begeleiden. Ik zal dan ook, indien u hier toestemming voor geeft, aan het begin van het traject, maar ook gedurende het traject contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Op deze manier kan er een optimale afstemming zijn over de leerresultaten en ontwikkelbehoeften van uw kind.