Bijles en (huiswerk)begeleiding

Voor basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs

Werkwijze leerlingen voortgezet onderwijs


Bij mij thuis geef ik op de dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 uur en 17.30 uur huiswerkbegeleiding aan groepen leerlingen (max. 6 kinderen) uit het voortgezet onderwijs. De leerling komt bij mij thuis op deze middagen hun huiswerk leren en maken.

Mijn begeleiding bestaat uit een aantal fases:

Kennismakingsgesprek

Allereerst plannen we een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Bij dit gesprek zijn zowel de ouders/verzorgers als de leerling aanwezig. In dit gesprek bespreken we wat ik kan betekenen en maken we afspraken over de begeleiding. We leggen vast wanneer en hoe vaak per week de leerling bij mij thuis komt voor de huiswerkplanning en begeleiding. Ook maken we inhoudelijke afspraken, wat verwachten we van elkaar?

De begeleiding

Mijn begeleiding bestaat uit:

  • Het maken van een planning van het huiswerk; dit is vooral belangrijk indien de leerling veel huiswerk heeft en bij toetsen of overhoringen. De leerling leert om niet alles op de laatste dag te hoeven maken of leren.
  • Het overhoren van het geleerde werk.
  • Het controleren van het gemaakte werk.
  • Afspraken maken met de leerling met betrekking tot datgene wat hij/zij nog thuis moet doen. Het is niet altijd mogelijk dat al het huiswerk bij mij gemaakt wordt. Dit heeft ermee te maken dat de leerling niet iedere dag bij mij komt. Wel streef ik er naar dat het huiswerk zo veel mogelijk bij mij gemaakt wordt, maar op de dagen dat de leerling niet bij mij komt, zal thuis ook nog huiswerk gemaakt moeten worden.

Rapportage

Uiterlijk aan het einde van de week volgt er per mail een korte rapportage. Hierin geef ik aan wat we gedaan hebben en wat er mogelijk thuis nog gedaan moet worden.