Is rekenen lastig?

Op deze vraag is moeilijk antwoord te geven. Het ene kind vindt rekenen een makkie en het andere kind vindt het zeer lastig en heeft vaak meerdere keren uitleg nodig van de juf of meester. Het is maar de vraag of de leerkracht deze tijd heeft.

Wel is rekenen een belangrijk vak en bepaalt het rekenniveau mede het uitstroomniveau naar het voortgezet onderwijs.

Rekenen bestaat uit meerdere onderdelen.


Als eerste is het belangrijk dat het kind de basis beheerst. Zijn de sommen tot 20 en de tafels geautomatiseerd of telt het kind na groep 4 nog steeds op de vingers? Als dit laatste het geval is, dan zal het uitrekenen van plus-, min-, keer- en deelsommen in de toekomst lastig blijven.

Naast het beheersen van de basis kan het ook zijn dat het kind een bepaald onderdeel van rekenen lastig vindt. Hierbij kun je denken aan:

  • Breuken
  • Procenten
  • kommagetallen
  • Redactiesommen (sommen in een verhaal)
  • Meten en meetkunde (o.a. omtrek, oppervlakte, inhoud en het omrekenen van maten zoals lengte en gewicht)

Als je kind problemen heeft met één of meerdere rekenonderdelen dan zou extra ondersteuning hierbij kunnen helpen. U kunt voor meer informatie vrijblijvend contact met mij opnemen om te bespreken wat uw kind nodig heeft en wat ik kan bieden.