Leerondersteuning is ondersteuning tijdens het leerproces en wordt ook wel bijles genoemd. Voor sommige kinderen gaat het leren niet vanzelfsprekend. Soms vallen de resultaten op school tegen en voldoet het kind niet aan zijn eigen verwachting of aan de verwachting van de ouders. Dit kan diverse oorzaken hebben, zowel op cognitief gebied als op sociaal-emotioneel gebied. 

Als de resultaten op één of meerdere vakgebieden tegen vallen en er op sociaal-emotioneel gebied geen belemmeringen zijn, dan kan bijles een mogelijkheid zijn om hier iets aan te doen. De bijles kan voor één vakgebied zijn (bijvoorbeeld rekenen, spelling of begrijpend lezen), maar kan voor meerdere vakken van toepassing  zijn. U kunt vrijblijvend contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.