Mijn werkwijze bestaat uit 3 fases:

Kennismakingsgesprek

Als eerste maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats bij mij op de praktijk aan de Ferguutgaarde 2 in Apleldoorn.  Bij dit gesprek bent u aanwezig, maar het is wenselijk als ook uw kind hierbij aanwezig is. Tijdens dit gesprek bespreken we aan de hand van de toets resultaten en de rapporten, die u mee heeft genomen van school, wat het doel wordt van mijn begeleiding.

De begeleiding

Een week na het gesprek beginnen de bijlessen. Uw kind komt één keer per week bij mij thuis voor de begeleiding. Ik ga dan samen met het kind werken aan de afgesproken doelen. Hierbij gebruik ik zoveel mogelijk aanschouwelijk materiaal en werk ik zo min mogelijk in schriftjes of met de schoolmethodes. Ik ga op een speelse manier samen met uw kind werken aan zijn/haar mogelijkheden.
Na enige weken hebben we weer een contactmoment. We nemen dan met elkaar door wat er gedaan is, wat de vorderingen zijn en of het traject vervolgt moet worden. We stellen de doelen eventueel bij of maken nieuwe doelen.

Contact basisschool

Ik vind een goede samenwerking met de school van uw kind belangrijk. Alleen op deze manier kunnen we uw kind optimaal begeleiden. Ik zal dan ook, indien u hier toestemming voor geeft, aan het begin van het traject, maar ook gedurende het traject contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Op deze manier kan er een optimale afstemming zijn over de leerresultaten en ontwikkelbehoeften van uw kind.