Werkzaamheden Tarief
Bijles aan basisschoolleerlingen (individueel bij mij thuis): € 35,00 per uur
Bijles aan basisschoolleerlingen individueel op school binnen Apeldoorn: €35,00 per 50 min.
Huiswerkbegeleiding leerlingen voortgezet onderwijs individueel: € 35,00 per uur
Groepstraining “Ik Leer Leren” (4 tot 6 leerlingen): € 235,00 (5 x 1,5 uur, incl. materiaal)
Groepstraining “Alle Teksten de Baas” (4 tot 6 leerlingen): € 200,00 (6 x 1,5 uur, incl. materiaal)
Inzet op basisschool in het kader van de EO+ middelen of andere ondersteuningsgelden: Tarief in overleg